Хлебарки

Сайтът за борба с хлебарки

Очаквайте скоро на този сайт информация за хлебарките, видове хлебарки, живот и биологично устройство на хлебарките, размножаване на хлебарки, болести, пренасяни от хлебарки, борба с хлебарки и ДДД - дезинфекция, дезинсекция, дератизация. Ще разберете с какво се хранят хлебарките и защо са успели да оцелеят милиони години. А също така и подробности за историята на борбата с хлебарките. И още – откъде идват хлебарките, защо след първата обработка трябва да се направи и втора обработка срещу хлебарки. Има ли препарати, които унищожават яйцата на хлебарките? Още отсега ще ви кажем, че няма! Но знаете ли защо? Всичко това ще можете да научите от ХЛЕБАРКИ.НЕТ.

Тук ще откриете фирми за ДДД борба с хлебарките, препарати и устройства, които се използват срещу хлебарки и съвети за това как да се води борбата с хлебарките. Ще разберете кои са вносителите на препарати за борба срещу хлебарки, ще видите лицензите на тези препарати, тяхната цена, разходна норма, антидот и особеностите на приложението им. Ще научите кои препарати не са лицензирани за обработки в домашни условия.

Ще знаете как да започнете собствен ДДД бизнес за борба с хлебарки и други вредители. За да е успешна борбата с хлебарките е важно да се спазват и редица превантивни мерки. Тук ще научите какви са идеалните условия за развитието на хлебарки и как да ги избягвате. В ХЛЕБАРКИ.НЕТ ще бъдат поместени и всички закони и наредби, които уреждат провеждането на успешни обработки срещу хлебарки, както и други изисквания и препоръки на РИОКОЗ и Министерството на здравеопазването. Ще можете да се запознаете и с примери на успешна борба с хлебарки и свеждането на популацията на хлебарките до биологичния минимум.

За да научите подробности за хлебарките и начините за борба с тях посетете и сайта insecta.bg.

В случай, че желаете да ползвате ДДД услугите срещу хлебарки на Инсекта България, можете да се запознаете с пълната ни ценова листа на нашия интернет сайт insecta.bg. При сключването на договор за регулярни обработки ще ползвате и 10% отстъпка.
Инсекта България е компания за Интегриран пест мениджмънт. Концепцията Интегриран пест мениджмънт е метод за борба с вредителите и хлебарките, който освен ДДД (Дезинфекция, Дезинсекция, Дератизация) включва и превантивни мерки, мониторинг и други интервенции. Инсекта разработва за своите клиенти целогодишен план за Интегриран пест мениджмънт. Така чрез механични устройства, химикали, нормативни мерки и промяна в поведението на всеки от нас можем да сведем и да поддържаме популацията на хлебарките до биологичния минимум.
Компанията е регистрирана в Министерство на здравеопазването и работи с препарати, произведени от водещите световни компании, лицензирани за домашна употреба, безвредни за хора и домашни любимци. Нашият екип e съставен от сертифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на ДДД. Дейността на Инсекта България се извършва под контрола на РИОКОЗ.

Ключар | Транспорт | Франчайзинг | Нов бизнес

Insecta Bulgaria © 2011 | created by Edit Plus